Relacijska družinska terapija

INOVATIVNA RELACIJSKA DRUŽINSKA TERAPIJA

Delam po modelu relacijske družinske terapije.

Več o modelu si lahko preberete spodaj.

Relacijska družinska terapija (RDT) je inovativni model, ki ga je razvil prof. dr. Christian Gostečnik. Model relacijske družinske terapije gleda na posameznika kot del družinskega sistema, to pomeni, njegov odnos do družinskih članov primarne družine v kateri je odrasel. Raziskuje kakšen odnos je imel z mamo in kakšnega z očetom, kako se je tam počutil, kakšni so družinski vzorci.
Zanima se za preteklost posameznika, saj verjame, da se to vpiše v organski spomin posameznika in se nato prebuja v vseh njegovih nadaljnjih odnosih.

Zelo pomembno nam je telo, saj verjamemo, da se spomini in izkušnje posameznika v primarni družini vpišejo v telo in se tam shranijo v naše nezavedno in nam na tak način določajo naše življenje. Pomembno je, da pridemo do tega nezavednega in ga ozavestimo, kar nam da priložnost graditi odnose drugače. 
Nezavedno, ki je močno zakoreninjeno v posamezniku se tako, ne bo več prenašalo iz generacije v generacijo, ampak se bo s tem prekinil krog ponavaljanja. Vzorce, ki se jih zavedamo, namreč lahko prekinemo in jih preoblikujemo v nove, bolj zdrave načine, ki bodo hranili nas same in naše odnose z našimi bližnjimi.