top of page

 

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

Terapevtska pomoč je namenjena posamezniku, ki se sooča z različnimi osebnimi težavami.

POGOJI VKLJUČITVE:

 

  • Prostovoljna odločitev za terapijo in aktivno sodelovanje pri njej.

  • Sposobnost rednega udeleževanja srečanj.

Proces individualne terapije je sestavljen iz 12 srečanj (1x tedensko 50min), ki se lahko enkrat ali večkrat ponovi. Trajanje oz. ponovitev sklopa terapije je odvisen od posameznika in od problema, s katerim se posameznik sooča. 

Za spremembo je potreben čas, vztrajanje in odločitev narediti stvari drugače.

Za vključitev v proces individualne terapije pišite na tukajsem.zate@gmail.com ali pa pokličite na 031 407 305.

Izkušnja udeleženca procesa terapije
"Psihoterapija oziroma psihoterapevt je tista pravšnja pomoč, ki nam pomaga zazreti se v našo duševnost, v drobovje naših stisk in pomaga nam razumeti paralizirajoče mehanizme, ki nastopijo , ko se znajdemo v težko obvladljivih situacijah. S potrpežljivim, sočutnim in razumevajočim pristopom zaznava in nam pomaga spoznati in ozavestiti prepleten mehanizem soodvisnost med vzgojo, čustvi, in lastne umeščenosti v čas in prostor, ki skupaj oblikujejo našo »osebno izkaznico«. Preko le-te nas okolje prepoznava in razvršča v raznorazne predalčke po velikokrat dvomljivih merilih..."

bottom of page