top of page

VSI ZAČNEMO PRI NEOZAVEŠČENI VZGOJI

Ali bi bili pripravljeni spremeniti način interakcije z otrokom, če bi se jasno pokazalo, da se tisto, kar delamo ne obnese?