top of page

IGRALNA TERAPIJA; VPRAŠANJA IN ODGOVORI

IGRALNA TERAPIJA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE1. KAJ JE IGRALNA TERAPIJA?

Igralna terapija je oblika terapije, ki pomaga otrokom in družinam izražati čutenja in izboljšati komunikacijo, ter razreševati težave. Igralna terapija osnovana na otroški naravni sposobnosti izražanja čustevenega doživljanja in razreševanja konfliktov preko igre. Terapevt igralne terapije uporablja različne medije; kot so pripovedovanje zgodbe, lutkovno igro, dramo, glasbo, ples, peskovnik, slikanje in risanje ter družabne igre. Igralna terapija je najbolj primerna za otroke med 4. - 12. letom oz. za družine, ki imajo toliko stare otroke.


2. KAJ SE DOGAJA V PROCESU IGRALNE TERAPIJE?

Včasih otroci in družine prosto raziskujejo prostor igralne terapije in se vključujejo v spontano igro. Spet drugič so lahko otroci in družine vključeni v specifične aktivnosti kot so risanje družinskega vzdušja, uporaba lutk ali peskovnika. Ustvarjajo dogodke v peskovniku, pripoveduje zgodbe ali pa se igrajo specifično ustvarjene terapevtske igre.

Otroci in družine imajo čudovito priložnost spregovoriti o čustvih, njihovih odnosih in težavah s katerimi se soočajo.


3. KAKŠNA JE RAZLIKA V INDIVIDUALNI IGRALNI TERAPIJI OD DRUŽINSKE IGRALNE TERAPIJE?

INDIVIDUALNA IGRALNA TERAPIJA lahko vključuje družinska srečanja in družinska igralna terapija lahko vključuje individualna srečanja z otroki. Glavna razlika med obema oblikama leži v pristopu/ načinu obravnave otrok in družine. INDIVIDUALNA IGRALNA TERAPIJA je fokusirana na celjenje in krepitev individualnosti otroka. Preko igre in specifičnega terapevtskega odnosa, terapevt pomaga otroku sprejeti njegova čustva, razviti zaupanje in samozavest, ter izboljšati otrokovo vedenje. Terapevt se ponavadi s starši otroka sreča posebej in jim takrat poda njegov vpogled v otroka, jih obvesti o napredku glede na postavljene cilje in opremi starše s podporo in spodbudo. Ko so otroci in starši na srečanju skupaj je focus obravnave osredotočen na razumevanje odnosa med starši in temu, kako so starši lahko v odnosu z otrokom bolj efektivni in sočutni do otrokovih potreb.


DRUŽINSKA IGRALNA TERAPIJA je osredotočena na bogatenje družinskih odnosov in na celjenje družine kot celote. Družinski terapevt pomaga članom družine poglobiti njihove čustvene vezi, izboljšati njihovo komunikacijo in ustvariti bolj harmonično družinsko vzdušje. Proti koncu procesa terapevt prakticira različne pristope kot so: igralni proces s sorojenci, igra samo z določenim otrokom in enim izmed staršev ali pa igralne tehnike za celotno družino. Lahko pa se tudi vključijo v individualno igralno terapijo z otroki z namenom osvetlitve njihovih skrbi, da se to lahko ubesedi in uskladi s celotno družino.4. KAKO IGRALNA TERAPIJA VZPODBUDI SPREMEMBO?

Igra je naravno orodje za otroke in družine za izražanje čustev, reševanje problemov in gradnjo čustvene spretnosti. Otroška igra lahko razkrije otrokove notranje konflikte, osvetli negativne družinske vzorce, način komunikacije in pomaga otrokom in družinam odkriti nove strategije in načine razreševanja problemov.


5. KATERE VRSTE PROBLEMOV IGRALNA TERAPIJA NASLAVLJA?

Igralna terapija lahko regulira posledice travme in izgube, zmanjša tesnobo in depresijo, izboljša otrokovo vedenje in pomaga otroku obvladati socialne veščine in šolske neuspehe, padec ocen oz. šolskega uspeha. Družinska igralna terapija je lahko še posebej učinkovita pri utrjevanji družinskih odnosov.


6. ALI OBSTAJAJO RAZLIČNI PRISTOPI IGRALNE TERAPIJE?

Ja, terapevti prilagajajo svoj pristop glede na ptrebe družin in otrok. Igralni terapevti lahko k otroku pristopajo nedirektno, z prilagajanjem njihovih intervenc glede na otrokova vedenja in verbalizacijo. Igralni terapevti lahko uporabijo nedirektiven pristop in omejijo svoje intervencije na zrcaljenje dejanj in verbalizacije otroka. Včasih lahko tudi otroku in staršem ubesedijo temeljne občutke in konflikte, ki jih igra osvetli.

Včasih je lahko terapevt aktivno vpleten v igro ali pa otroka in starše usmeri v specifično igro in jim tako pomaga pri razreševanju določenega problema. Terapevt lahko tudi kombinira igro s pogovorom. Pomembno je, da sledi otroku in njegovim potrebam.


7. KAKO DOLGO TRAJA PROCES IGRALNE TERAPIJE?

12 terapij je najmanjše število obiskov, da lahko opazimo pomembne spremembe in izboljšave. Včasih lahko otroci in družine dosežejo napredek v krajšem časovnem okviru, če so bili predhodno že vključeni v proces terapije.

8. KAKO POGOSTO OTROCI IN STARŠI OBISKUJEJO TERAPIJO?

Najboljše je, če se otrok oz družina udeležijo srečanja 1x tedensko. Dobro je, da so srečanja redna in predvidljiva saj se le tako lahko ustvari varen in zaupen odnos. Za težje primere so včasih potrebna pogostejša srečanja. Ko klient doseže pomemben napredek, lahko srečanja potekajo tudi na 14 dni. Vse je odvisno od posameznega primera.


9. KAKO UČINKOVITA JE IGRALNA TERAPIJA?

Igralna terapija je ena izmed najbolj empirično potrjenih oblik terapije za otroke in družine. Nekatere študije kažejo, da igra terapija lahko pozitivno vpliva še nekaj let po koncu zdravljenja.

Povzeto po:


Povzeto po Jonah Green and Associates, LLC. Play Therapy, Questions ans Answers. Pridobljeno: 23.6.2022 ob 16:14 iz https://www.childandfamilymentalhealth.com/play-therapy/


​Za več informacij ali vključitev na izobraževanje Zavestnega starševstva kliknite na https://www.psihoterapijatasa.com/challenges povezavo.

Primerno je za vse tiste, ki si želite postati ozaveščeni in se želite izobraževati v lastnem ritmu.

Comentarios


SVEŽE OBJAVE
VSE OBJAVE
bottom of page