top of page

Kako naučiti najstnika sprejemati dobre odločitve?


Koraki do dobrih odločitev – učenje veščine za najstnike

Najstniki sprejemajo pomembne odločitve za njihovo prihodnost skoraj vsak dan. Večina najstnikov ni bila naučena, kako se sprejema zdrave odločitve.

Tako so pogosto zmedeni in pod stresom, ko sprejemajo odločitve o različnih stvareh.

  • Bi bilo dobro, da si najdem službo?

  • Kaj naj rečem prijatelju, ki mi ponudi cigareto?

  • Ali naj povabim osebo, ki mi je všeč na zmenek?

  • Je dobro, če postanem spolno aktiven/a?

Veščine dobrega odločanja bodo vašemu najstniku pomagale v njegovem nadaljnjem življenju. To je orodje, ki je odločilno za človeka, saj je skozi življenje pogosto odločamo o različnih stvareh in nam lahko te situacije povzročajo veliko stresa, čutimo se pod pritiskom, osamljeni in zmedeni, kaj naj bi naredili!

Ta veščina bo tako najstniku pomagala tudi pri soočanju z stresom.

Tukaj je pet korakov, ki so v pomoč pri sprejemanju pomembnih odločitev:

  1. Poskrbite za vodstvo

Najstniku boste v pomoč, če mu boste ponudili vodstvo in hkrati pazili, da jih ne bi preveč obremenili. Pomembno je, da ste pozorni na to, koliko vašega vodstva je za vašega najstnika sprejemljivo in kdaj potrebuje, da se malo odmaknete in mu pustite, da sam procesira svoja doživljanja o tem kar se dogaja in da lahko naredi tudi napake.

Izkušanje napak nudi najstniku pomembna spozanja o življenjskih odločitvah.

Pomembno je, da ste takrat ob njem, tudi če mu je spodletelo. Pomagajte jim naučiti se pommebnih lekcij te izkušnje in se pogovorite o drugih možnostih, ki pomagajo pri boljših odločitvah za prihodnost.

2. Identificirajte problem oz temo o kateri se najstnik odloča

Včasih je pomemben del procesa pri odločanju tudi določanje težave s katero se soočajo. Najstniki se lahko težavi tudi izogibajo ali pripišejo krivdo drugemu, ker se jim to dogaja.

  • Npr. Najstnik bo rekel, da ima težave z matematiko, ker učitelj ne zna dobro razložiti naloge, katero jim je dal.

  • Ali pa se izogiba domači nalogi, ker je preveč tesnoben in ne ve kako se soočiti z kupom dolžnosti, ki ga čakajo.

Spodbujajte jih, da izgovorijo to s čimer se soočajo in jim pomagajte tako, da jih sprašujete o tem, kar doživljajo.

Npr. Kaj ti misliš, da se sedaj dogaja?

3. Iščite informacije o možnih rešitvah, opcijah med katerimi lahko izbira

Spodbujate jih, da razmišljajo o rešitvah. Najstniki pogosto mislijo, da je samo ena ali dve rešitvi za njihov problem. S časom in spodbudo pa ponavadi pridejo do daljšega lista izvirnih možnosti rešitev za njihov problem oz. odločitev. Naj napišejo čimveč možnosti tudi, če se sprva zdijo kot slabe ideje oz. nemogoče.

Dobro je, da si jih zapišejo saj jih lahko nato ponovno pregledajo, o njih razmislijo in ocenijo njihovo uporabnost.

4. Preglejte prednosti in slabosti posamezne odločitve

Sedaj ko ima napisane možnosti rešitev, spodbujajte najstnika, da o vsaki možnosti razmišlja o prednostih in slabostih posamezne odločitve. S tem najstnik dobi vpogled v to, katera odločitev bi bila zanj najbolj primerna. Pisanje pripomore k temu, da sam prepozna najboljšo odločitev zanj.

Govorite tudi o čustvih in o njihovi vlogi pri sprejemanju odločitev.

  1. Strah lahko prepreči, da bi najstnik poizkusil nekaj novega.

  2. Navdušenje pa lahko povzroči, da oseba slabo oceni tveganje.

Pisanje tako vključi še logičen vidik pri sprejemanju odločitev. Spodbujajte jih, da sami sprejmejo zanje najboljšo odločitev.

5. Naredite plan

Po določanju dobrih in slabih plati posamezne odločitve, se začnite pogovarjati o tem, kako sedaj naprej. Najstnik naj naredi plan za naprej na podlagi najboljše možnosti, ki jo je izbral. Dobro je tudi narediti pregled celotenga procesa odločanja in kaj se je s tem naučil.

To bo lahko nato uporabil pri vseh nadaljnjih odločitvah, saj ima sedaj izkušnjo, kako se to lahko naredi.

Mogoče, se vam to zdi dolgo in naporno, toda najstniki rabijo čas, da to sprejemejo in razumejo. Na začetku boste rabili več časa, nato pa bo vedno lažje oz. boste lahko uporabili stare primere za nove odločitve. Saj bo najstnik že imel izkušnjo odločanja in izbire najboljše odločitve zanj.

Amy Morin, LCSW. (2017, 23. December) Steps to Good Decision Making Skills for Teens. Pridobljeno: 15.3.2018 iz https://www.verywellfamily.com/steps-to-good-decision-making-skills-for-teens-2609104

SVEŽE OBJAVE
VSE OBJAVE
bottom of page