top of page

ZNAČILNOSTI DRUŽIN, KJER SO PRISOTNE MOTNJE HRANJENJA

Pri družinah z motnjo hranjenja lahko najdemo precej podobnosti. Zakaj pride do podobnosti, lahko razložimo na dva načina. Skupne značilnosti bi se lahko pojavile zaradi skrbi, ki preveva družine z motnjo hranjenja, ali pa imajo podoben način komuniciranja. Značilnosti, kakor jih navaja Pahole (2005, 66), ko povzema različne avtorje, so naslednje: izogibanje konfliktom, avtonomija staršev je nesporna in absolutna, neenakomerno porazdeljene vloge, izogibanje težavam, razpuščene meje, neustrezne medgeneracijske razmejitve in nezadovoljstvo v zakonu. Te značilnosti lahko pogosto privedejo do motenj hranjenja in jih tudi ohranjajo. Do razrešitve in ozdravitve osebe z motnjo hranjenja lahko pride takrat, ko začne družina zakonca reševati težavo in se z njo sooči.