top of page

Sodelovanje očeta

Pomembno je, da se zavedamo, da sta za zdrav razvoj otroka pomembna oba starša. Vsak od njiju ima svojo vlogo, ki je pomembna in nujna za razvoj. Otrok se uči tako, da opazuje in doživlja svoje starše.

Seveda je res, da je na začetku, ob rojstvu bolj pomembna mama. Ne pomeni pa, da oče takrat ni pomemben, seveda je, le na drugačen način.